Thiết kế sáng tạo

Thành công bắt đầu từ những ý tưởng

kien thuc

Công trình Thế Giới Di Động Bạc Liêu

Tên công trình : Siêu thị Thế Giới Di Động Bạc Liêu

Đơn vị thiết kế và thi công : Công ty TNHH Nội Thất và Quảng Cáo Á Đông

Đơn vị chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

Địa điểm thi công : Tp Bạc Liêu

Hạng mục công trình: cải tạo, sửa chữa

Ngày thi công: 10/04/2014

Cong trinh TGDD Bac Lieu 2

Op mat dung alu TGDD Bac Lieu 1

Thi công ốp mặt dựng alu bảng hiệu Thế  Giới Di Động