Thiết kế sáng tạo

Thành công bắt đầu từ những ý tưởng

kien thuc

Công trình Thế Giới Di Động Trường Chinh , Hà Nội

Tên công trình : Siêu thị Thế Giới Di Động Trường Chinh

Đơn vị thiết kế và thi công : Công ty TNHH Nội Thất và Quảng Cáo Á Đông

Đơn vị chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

Địa điểm thi công : Đường Trường Chinh – Hà Nội

Hạng mục công trình: Làm mới

Ngày thi công: 03/04/2014