Thiết kế sáng tạo

Thành công bắt đầu từ những ý tưởng

kien thuc

Công trình Quý Tín Dụng Biên Hòa

Tên công trình : Thi công công trình quỹ tín dụng biên hòa

Đơn vị thiết kế và thi công : Công ty TNHH Nội thất và Quảng Cáo Á Đông

Đơn vị chủ đầu tư : Quỹ tín dụng Biên Hòa

Địa điểm thi công : Biên Hòa – Đồng Nai

Hạng mục công trình: làm mới

Ngày thi công: 25/02/2014